Resultatservice

Resultater for InnlandsLigaen må føres manuelt, derfor må alle hjemmelagene innrapportere resultatene sine etter hver runde her. Dette må skje senes søndagen runden spilles. Det bes om at skjema for ligaen brukes under spill.

Innrapportering av resultater

Bilde eller skannet fil av kampskjemaet sendes til jorgenmathiesen00@gmail.com innen søndagen rundes spilles.

Skjemaet under brukes: