Nyheter

Styret i Innlandet Bowlingkrets, som driver InnlandsLigaen vedtok på sitt styremøte lørdag 19. desember HC-system for ligaen.

Det er totalt påmeldt 12 lag fra 5 forskjellige klubber i Innlandet Bowlingkrets. To divisjoner, hvor hver klubb er representert med ett lag i 1. divisjon, og ett eller flere lag i 2. divisjon.

Leder i Innlandet Bowlingkrets, Ove Osgjelten har i dag vært i møte med NBF. Under møte ble også InnlandsLigaen diskutert